П`ятниця, 25.09.2020, 11:47
Ви увійшли як Гість | Група "Гості"Вітаю Вас Гість | RSS

БЕРЕЗОВОЛУЦЬКА ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ

Меню сайту
Форма входу

Річний звіт

Звіт директора Березоволуцької загальноосвітньої школи   І – ІІІ ст. Житченка Вячеслава Івановича за 2016 – 2017 навчальний рік

У 2016-2017 році педагогічний колектив, вирішуючи проблеми школи, керувався Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад.

У школі працює 21 педагог: 19 мають вищу освіту і працюють за фахом. 14 — учителів мають вищу категорію, 5 - першу категорію, 2- другу категорію.У школі зараз навчається 71 учнів. Всі охоплені навчанням. Списки шкільних контингентів складено згідно з інструкцією.

Зміст методичної роботи в 2016 – 2017 н. р. визначався її метою, яка випливає із загальних цілей розвитку української школи, організована відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», розпорядчих документів та комплексних програм розвитку освіти Міністерства освіти та науки України, Департаменту освіти і науки Полтавської облдержадміністрації, відділу освіти Гадяцької районної державної адміністрації, наказу відділу освіти Гадяцької райдержадміністрації від 29.08.2016 № 139 «Про організацію методичної роботи в закладах освіти району у 2016/2017 навчальному році», наказу по школі № 89 від 02.09.2016 року «Про організацію науково – методичної роботи в 2016 – 2017 навчальному році у Березоволуцькій ЗОШ І – ІІІ ступенів».

У 2016-2017 н. р. Березоволуцька ЗОШ спільно з усіма закладами освіти району приступила до втілення районної теми (проблеми) на 2016/2017 – 2020/2021 н. р. : «Підвищення якості й ефективності освіти шляхом впровадження інноваційних педагогічних технологій».

З вересня 2016 року по січень 2017 року тривав І (пошуковий) етап реалізації, який передбачав:

 1. Визначення основних напрямів роботи з реалізації проблеми;
 2. Створення банку інформації з проблеми;
 3. Створення картотеки педагогічної, науково-методичної літератури з окремих питань роботи над проблемою.

З лютого 2017 року розпочався ІІ (організаційно-методичний) етап реалізації, який передбачає:

 1. Створення творчих груп з проблем, які виявилися найбільш актуальними в результаті проведення діагностування;
 2. Опрацювання педагогічної, науково-методичної літератури;
 3. Організацію діяльності вчителя та навчально-виховного процесу в інноваційному режимі;
 4. Спрямування роботи шкільних методичних об’єднань, організацію інших форм методичної роботи;
 5. Підвищення педагогічної майстерності педагогів через взаємовідвідування уроків (у межах школи, району), участь у професійних конкурсах.

Робота навчального закладу була організована також відповідно до шкільної теми (проблеми) - «Створення оновленого освітнього середовища для максимального розвитку та формування конкурентоспроможності особистості учня».

Основним принципом, на основі якого здійснювалась методична робота як система в школі, був принцип діагностичного підходу. Він означає організацію методичної роботи на підставі аналітичної інформації про стан професійної компетенції педагогічних працівників та їх потреб, результатів педагогічної діяльності та оцінювання ефективності методичної роботи.

Діагностична діяльність здійснювалась в декількох напрямках:

- робота методичної ради;

 

 • робота методичних об’єднань;
 • порівняльний аналіз результатів навчальних досягнень учнів з базових дисциплін;
 • порівняльний аналіз результатів навчальних досягнень учнів по класах з кожного предмета;
 • вивчення реального якісного стану педагогів;
 • атестація педагогічних працівників;
 • вивчення передового педагогічного досвіду своєї школи та шкіл району, області, республіки;
 • робота з обдарованими дітьми.

Проаналізуємо роботу, відповідно до вищезазначених напрямків.

Наказом № 93 від 02.09.2016 р. «Про створення науково-методичної ради школи » було створено шкільну науково – методичну раду, діяльність якої планувалася, виходячи з таких принципів:

- відповідність системи внутрішкільної методичної роботи сучасному соціальному замовленню суспільства і держави;

- науковість;

- системність;

- гнучкість.

Науково – методична робота була зосереджена на таких напрямках:

- одержання сучасних наукових знань;

- формування навичок вільного володіння інформаційними технологіями пошуку знань;

- ознайомлення з найбільш актуальними ідеями і темами сучасної методичної науки;

- розвиток продуктивного творчого мислення;

- стимулювання самостійності, ініціативи у навчанні й саморозвитку.

Вищезазначені принципи і напрямки вимагали підходу до методичної роботи як цілісної системи, оптимальність якої залежить від єдності мети і завдань змісту, форм і методів роботи з педагогічними кадрами, від спрямованості на високі кінцеві результати. Комплексність передбачала єдність і взаємозв’язок усіх сфер і напрямків підвищення кваліфікації педагогічних кадрів; системність, послідовність, наступність, безперервність, масовість – всебічне охоплення педагогів різними формами роботи протягом року, перетворення її на частину системи безперервної освіти, творчий характер, максимальну активність, конкретність, урахування особливостей школи, кожного учителя, диференційований підхід до педагогів, створення сприятливих умов для ефективної методичної роботи і творчого пошуку педагогів.

У пошуках свого стилю, своєї системи методичної роботи, відповідно до методичної проблеми, педколектив поєднав традиційне і нове. В плани роботи методичної ради школи, методичних об’єднань, педагогічної ради, поряд з традиційними ( обговорення і затвердження планів роботи, розподіл обов’язків, обговорення нової методичної літератури, рекомендацій МОНу щодо організації навчально – виховного процесу, підготовка, організація і проведення конкурсів педагогічної майстерності, організація роботи з питань впровадження новинок сучасної педагогіки, організація творчих звітів учителів, індивідуальних консультацій для педпрацівників, узагальнення і вивчення досвіду роботи кращих вчителів та інше ) було включено питання, безпосередньо спрямовані на вирішення методичної проблеми району, школи, а саме: «Інноваційний підхід до організації навчально – виховного процесу як потреба створення сучасного освітнього простору» - психолого – педагогічний семінар , «Фахова компетентність вчителя – важлива умова при впровадження нових державних стандартів освіти у школі» - педагогічна майстерня, «Засоби формування у дітей свідомого ставлення до власного життя та здоров’я» - круглий стіл, «Формування ціннісного ставлення до природи в процесі екологічного виховання» - обмін досвідом, « Здоровий спосіб життя: його складові та шляхи формування» - круглий стіл.

У школі протягом 2016 – 2017 н. р. працювало 4 методичні об’єднання вчителів-предметників:

- методичне об’єднання вчителів гуманітарного циклу (голова Рудич Н. М.),

- методичне об’єднання вчителів природничо-математичного циклу (голова Боряк Л. П.),

- методичне об’єднання вчителів початкових класів (голова Ванда Н. В.),

- методичне об’єднання вчителів естетично-оздоровчого циклу (голова Пляшник А.М.).

Плани роботи методичних об’єднань керівники складали відповідно до річного плану роботи школи, плану роботи методичної ради школи, плану роботи атестаційної комісії, враховуючи всі види контролю, що передбачені на поточний навчальний рік.

У 2016-17 навчальному році досить активно працювало методичне об’єднання вчителів гуманітарного циклу. Вдало був організований тиждень української писемності та мови (вчитель Сторчак Н. М..), тиждень творчості Лесі Українки (вчитель Сторчак Н. М.), місячник правознавства, тиждень толерантності, заходи з нагоди дня народження та смерті земляка, борця за національну незалежність і гідність П. Дяченка (вчитель Троян Т. П.), за участі керівництва району, спілки Чорних запорожців, традиційні акції та тематичні заходи до Дня Перемоги, Пам’яті та Примирення, зустріч з учасниками АТО –жителями с. Березова Лука.

Дієвими та результативними були засідання з питань: «Залежність успішності уроку від вибору моделей, методів і технологій навчання» - обмін досвідом з використанням презентацій та проведенням фрагментів уроків

Методоб’єднання вчителів початкових класів у центр роботи поставило такі проблеми: «Психологічні аспекти ролі вчителя у формуванні особистісного благополуччя учнів, їхніх батьків, педагогів», «Використання ІКТ – шлях до оновлення навчально – виховного процесу». Ділилися досвідом Ванда Н. В., Солодовник Т. М..

Методоб’єднання вчителів природничо-математичного циклу намагається досягти високої результативності у вирішені проблеми «Розвиток пізнавальної діяльності, диференційований підхід до навчання та економічне і екологічне виховання». Розглядалися такі питання: «Організація виховного процесу засобами навчальних предметів – елемент цілісної моделі виховної системи школи», «Проблема наступності у викладанні предметів природничого циклу у 5 класі», «Взаємовідвідування уроків – шлях до підвищення рівня практичного досвіду педагога». Засідання відбувалися у формі обміну досвідом з використанням презентацій. Цікавим насиченим був Тиждень безпечного Інтернету (вчитель Гринь Н. В.), в рамках якого організовано ряд заходів, спрямованих на виховання зацікавленості сучасними інформаційними засобами, формування певних вмінь і навичок роботи, дотримання здоров’язберігаючих заходів під час роботи з технічними засобами.

Методоб’єднання вчителів естетично-оздоровчого циклу функціонує з метою збагачення емоційно-естетичного досвіду, розвитку універсальних якостей творчої особистості, формування культури почуттів учнів.

Вчителі - члени цього методоб’єднання разом з учнями беруть участь в естетичному оформленні школи, організовують виставки творчих робіт. Заслуговує на увагу організація та проведення традиційного фестивалю творчості, в рамках якого учні разом з керівником презентували виготовлені власноруч моделі різноманітних технічних засобів, презентація учнівських проектів «Паперове чудо», «Затишок і краса». Значна увага приділялася спортивній роботі: змагання з окремих видів спорту між класами та різними віковими групами, організація та проведення флеш – мобів: «За здоровий спосіб життя», «Безпека дорожнього руху – це життя», організація та проведення Олімпійського уроку, участь у спортивних, військово - патріотичних змаганнях району, козацькі розваги та приготування козацької каші. Все це відбувається завдяки зусиллям вчителів фізичної культури Титаренка В.М. , Титаренка М.І., вчителя образотворчого мистецтва Пляшника А.М. Підвели підсумки за рік роботи вчителі методичного об’єднання естетично-оздоровчого циклу на традиційному засіданні круглого столу “Досвід удосконалення уроків”.

Як засвідчують матеріали роботи МО, більшість членів педагогічного колективу спрямовують свою роботу на розвиток індивідуальних творчих здібностей учнів, на підвищення якості навчально – виховного процесу з метою формування високоосвіченого учня, лідерських якостей вихованців, розвивають в дітях різного виду компетентності: навчальні, соціальні, здоров’язберігаючі. Усі педпрацівники використовують для організації роботи на уроці ІКТ: комп’ютерні програми, презентації. Плани роботи шкільних МО, в основному, виконані. У відповідних папках є аналіз діяльності, протоколи засідань, матеріали доповідей та інші робочі матеріали, відповідно до вимог і Положення про шкільне МО.

Педагогічний колектив бере участь в реалізації проекту ПОІППО в ЗНЗ Гадяцького району «Заклади освіти Полтавської області в Інтернеті». Система методичної роботи, яка має на меті постійне підвищення фахового рівня педагогів і покращення стану успішності учнів, дає певні результати. Головним критерієм оцінки професійної майстерності педагогів стали результати рівня навченості учнів та результати ЗНО учнів - випускників.

Порівняльний аналіз результатів навчальних досягнень учнів з базових дисциплін у випускних (4, 9 та 11) класах під час проведення державної атестації показав наступне. Учні 4 класу на достатньому рівні знають рідну мову так: 14,3% - високий рівень, 28% - середній, 57% - достатній; 71% мають високий та достатній рівень знань за рік і 85% одержали оцінки високого та достатнього рівня за ДПА. Читають четвертокласники на достатньому рівні : 43% учнів мають високий рівень навчальних досягнень, 57% - достатній рівень знань за рік, на ДПА 28% учнів одержали оцінки високого рівня, 28% - достатнього, і 42% - середнього рівня. Учні в основаному читають правильно, усвідомлено, у відповідному темпі, розуміють зміст прочитаного, окремі - виконують творчі завдання. Вчитель 4 кл. Ванда Н. В. знання учнів оцінює об’єктивно.

Учні 9 класу мають достатній рівень знань з української мови (вчитель Погромська В. П.) — 80% високий і достатній рівень за ДПА, 80% —достатній рівень за рік), належний рівень знань продемонстрували дев’ятикласники під час здачі ДПА з математики: 60% учнів одержали оцінки достатнього рівня (вчитель Гринь Н. В.). ДПА з англійської мови показала такі результати: 80% учнів одержали оцінки високого та достатнього рівня, 20% - оцінки середнього рівня (вчитель Рудич Н. М.)

Три учні 11 класу за результатами річного оцінювання одержали оцінки високого рівня – 24,9%, 4 учні – оцінки достатнього рівня – 33,2%. За результатами ДПА: українська мова – 41,5% - високий і достатній рівень, 58,5% - середній рівень (вчитель Погроиська В.П.); історія України – 33.2% - високий і достатній рівень, 66,8% - середній рівень (вчитель Троян Т. П.), географія: ДПА складало 4 учні, один одержав оцінку високого рівня 25%, три учні – оцінки достатнього рівня – 75%; біологія – 0% високий рівень, 28,4% - достатній рівень, 71,6 – середній рівень; фізика – 100% - середній рівень, математика – 100% достатній рівень. Два учні (16,6%) за результатами річного оцінювання та ДПА нагороджені СМ «За досягнення у навчанні».

Упродовж навчального року контролювався рівень успішності п’ятого класу, порівнювався з результатами роботи в початковій школі. Аналіз показників за 4 клас та за І семестр 5 класу свідчить, що п’ятикласники успішно подолали період адаптації, специфіка навчання у середній школі істотно не вплинула на успішність. Порівняємо основні предмети:

 

Предмет

4 кл.

5 кл.

Українська мова

34% — середній рівень,

66% — достатній рівень,

0% — високий рівень

0% — середній рівень,

100% — достатній рівень,

0% — високий рівень

Українська література

34% — середній рівень,

0% — високий рівень

66% — достатній рівень

 • % — середній рівень,

50 % — достатній рівень,

50 % — високий рівень

Математика

34% — середній рівень,

33% — достатній рівень,

33% — високий рівень

0% — середній рівень,

50% — достатній рівень,

50% — високий рівень

 

 

Як бачимо, з усіх зазначених у таблиці предметів та результатів період адаптації п’ятикласники подолали успішно, що позитивно вплинуло на успішність учнів і результативність навчання в певній мірі покращилася.

Щодо нових предметів, наприклад, історія України: 100% учнів продемонстрували високий рівень знань, світова література — 0% - середній рівень, 50% — достатній рівень, 50% — високий рівень знань. Такий аналіз свідчить, що учні демонструють в основному належний якісний показник , і , як засвідчив проведений аналіз, навчаються відповідно до своїх можливостей. Учителі об’єктивно оцінюють успішність учнів.

Порівняльний аналіз успішності учнів з базових дисциплін показав наступне.

Серед учнів 6 класу в минулому році з української мови високий рівень навчальних досягнень виявляли 25% учнів, в поточному році така ж кількість учнів продовжує навчатися на високому рівні; з української літератури в минулому році — 50%, у цьому році — 25%.

 

 

 

Пошук
Календар
«  Вересень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930